Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön aineopinnot 35 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 15.8. saakka! Opintokokonaisuus toteutuu.

Sosiaalityön aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet.

Aineopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

• Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op (YY00CV20-3004), 1.9.2023-31.3.2024
• Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (5010102), 4.9.2023-31.5.2024
• Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (5513002-3004), 23.1.-13.3.2024
• Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op (YY00CV23-3005), 16.10.-13.12.2023
• Sosiaalihuolto-oikeus 5 op (5311354) 1.8.-31.12.2023
• Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (5010103), 15.1.-19.4.2024
• Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op (YY00CV21-3005), 26.2.-28.4.2024
• Sosiaalityön etiikka 5 op (5513314), 4.4.-31.5.2024
• Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (YY00CV24-3002), 20.3.-14.5.20245

HUOM! Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi suorittaa rinnakkain. Tällöin on opiskelijan kuitenkin aina tarkistettava aineopintojen opintojakson kuvauksesta, onko opintojaksolle määritelty joitakin edeltäviä opintoja suoritettavaksi ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Esitietovaatimukset jaksoittain:

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, 3 op
Esitietovaatimukset Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin tai vastaavat tiedot.
– Tämä koskee vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijoita yliopistossa, koska tätä opintojaksoa ei ole tarjolla avoimen puolella.

Sosiaalihuolto-oikeus, 5 op
Sosiaalityön opiskelijoille suositellaan sosiaalityön perusopintoihin kuuluvan Johdatus sosiaalioikeuteen -kurssin suorittamista ennen kurssille osallistumista.
– Kyseessä on siis suositus.

Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op
Esitietovaatimukset Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin.
– Tämä koskee vain sosiaalityön tutkinto-opiskelijoita yliopistossa, koska tätä opintojaksoa ei ole tarjolla avoimen puolella.

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät, 5 op
Esitietovaatimukset Sosiaalityön perusopinnot, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina.
– Tässä riittää, että on ilmoittautunut myös Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina -opintojaksolle eli on siis suorittamassa sitä samana lukuvuonna.

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina, 5 op
Edellytykset Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Sosiaalityön käytäntö 1.
– Nämä löytyvät perusopinnoista ja toisessa yliopistossa suoritetut perusopinnot käyvät myös pohjalle.

Aika

01.09.2023 – 31.07.2024

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutoroinnin aloituskerta: perjantaina 1.9. klo 17.-19.30. Zoomissa.
Tapauskohtainen sosiaalityö: 1.9 ja 28.9.
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille: 12.10., keväälle tulossa toinen päivä, klo 17-19.30
Sosiaalihuolto-oikeus: 28.9., 19.10.: 18.30-19.30, 13.12. klo 17-19.30
Sosiaalityön käytännön työmenetelmät: 12.10, 16.11. klo 17-19.30

Tuutorina toimii Milla Rantakari (YTM, sosionomi AMK)

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot (25 op).
Mikäli olet suorittanut perusopinnot muiden kuin Jyväskylän tai Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, tarkistamme perusopintojen kelpoisuuden Itä-Suomen yliopistosta. Toimitathan opintosuoritusotteen perusopintojen suorittamisesta osoitteeseen tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Myös sosionomin tutkinnon suorittaneiden on ennen sosiaalityön aineopintoja suoritettava sosiaalityön perusopinnot 25 op. Perusopinnoista saa kahdessa opintojaksossa korvaavuuksia aiemmasta sosionomin tutkinnosta. Ks. tarkemmat tiedot perusopintojen kohdalta.

HUOM! Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi suorittaa rinnakkain. Tällöin on opiskelijan kuitenkin aina tarkistettava aineopintojen opintojakson kuvauksesta, onko opintojaksolle määritelty joitakin edeltäviä opintoja suoritettavaksi ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Tavoite

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Opintopisteet

35 op

Suoritustapa

Suoritus- ja toteutustavat löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista sivun alareunassa olevien linkkien kautta. HUOM! Kesäyliopiston opiskelijat suorittavat opinnot verkko-opintoina ja ovat avoimen yliopiston opiskelijoita.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvut: aineopinnoista ei saa hyväksilukuja sosionomi AMK-tutkinnolla.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2023-31.7.2024.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 525 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 210 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

22.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset