Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op, 4.9.2023-31.5.2024

Aika

04.09.2023 – 31.05.2024

– Verkko-opetus 4.9.2023-31.5.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot 25 op
– Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin tai vastaavat tiedot.

Tavoite

Opiskelija:

– tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
– osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen

Tämä opintojakso kehittää seuravia geneerisiä taitoja: digitalisaatio ja kriittinen ajattelu

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Suoritustapa

Verkkotentti.

Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20

Kevät 2023: ke 21.2. klo 14-20, ke 20.3. klo 14-20, ke 17.4. klo 14-20, ke 22.5. klo 14-20

Arviointi

1–5, hylätty.

Kirjallisuus

Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 – 6, 9 – 12 ja 15 – 17 sekä verkkokurssilla mainittu muu oheismateriaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 13.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

21.04.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen