Löydä oma koulutuspolkusi!

Polkuja kohti merkityksellistä elämää

Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa ympäri vuoden opintoja, jotka tuovat arkeen uuden kipinän. Me suhtaudumme tietoon ja sen soveltamismahdollisuuksiin uteliaisuudella, ja haluamme herättää saman tiedonjanon kaikissa opiske­lijoissamme.

Inspiraatio kohti uutta voi lähteä liikkeelle yksittäisestä koulutuksesta ja kasvaa koko elämän suunnan muuttavaksi urapoluksi.

Tervetuloa oppimaan ja oivaltamaan yhdessä!

Ajankohtaista

Koulutusta ympäri vuoden, myös työn ohessa

Koulutuskentällä on monenlaisia muutoksia käynnissä. Vapaa sivistystyö on rahoitusleikkausten myötä epävarmassa tilanteessa. Kesäyliopistojen rahoitukseen kohdistui tälle vuodelle 20 % leikkaus ja se aiheuttaa suuria haasteita oppilaitoksille. Teemme töitä sen eteen,...

Tältä näyttää uudistunut Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopiston toiminta on ollut viime vuodet hienossa nousukiidossa. Opiskelijamäärämme on kaksinkertaistunut samalla kun koulutustarjontamme on monipuolistunut ja laajentunut merkittävästi. Olemme suomen tehokkain kesäyliopisto. Toimintamme täytti 60...

UUSIMMAT SOMEJULKAISUT

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
MinD-ohjaajakoulutus® – Voimauttava hevostoiminta 2024-2025 (11 op) Lahdessa 13.09.2024 – 17.05.2025.

MinD – voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. MinD-ohjaaja työskentelee ryhmän kanssa ymmärtäen turvallisen ja välittävän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä.

MinD-ohjaaja pyrkii ohjausinterventioillaan lisäämään ryhmän jäsenten subjektiivista kokemusta osallisuudestaan ja kyvykkyydestään. Hevonen toimii MinDissa mahdollistajana. MinD-ohjaaja ymmärtää, että muutos edellyttää motivaatiota, ja osaa hyödyntää hevosen motivoivia elementtejä ohjaustyössään. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa.

Vastaavana kouluttajana toimii työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio, Minteli.

Silkko-Vainion lisäkseen kouluttajina toimivat ryhmänohjaaja, MinD-ohjaaja Sanna Mönkkönen sekä työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.

Koulutuksen tarkempaan sisältöön pääsette tutustumaan kotisivuillamme: bit.ly/MinD-ohjaajakoulutus®2024-2025

#MinDohjaajakoulutus® #minDvoimauttavahevostoiminta® #ohjaaja #voimauttava #hevostoiminta #dialoginen #ihmiskäsitys #hevosavusteinen #ryhmänohjausmenetelmä #ryhmänohjaus #asiakaskohtaaminen #osallisuus #kyvykkyys #mahdollistaja #motivaatio #motivointi #ohjaustyö #koulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #löydäomakoulutuspolkusi

MinD-ohjaajakoulutus® – Voimauttava hevostoiminta 2024-2025 (11 op) Lahdessa 13.09.2024 – 17.05.2025.

MinD – voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. MinD-ohjaaja työskentelee ryhmän kanssa ymmärtäen turvallisen ja välittävän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä.

MinD-ohjaaja pyrkii ohjausinterventioillaan lisäämään ryhmän jäsenten subjektiivista kokemusta osallisuudestaan ja kyvykkyydestään. Hevonen toimii MinDissa mahdollistajana. MinD-ohjaaja ymmärtää, että muutos edellyttää motivaatiota, ja osaa hyödyntää hevosen motivoivia elementtejä ohjaustyössään. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa.

Vastaavana kouluttajana toimii työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio, Minteli.

Silkko-Vainion lisäkseen kouluttajina toimivat ryhmänohjaaja, MinD-ohjaaja Sanna Mönkkönen sekä työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.

Koulutuksen tarkempaan sisältöön pääsette tutustumaan kotisivuillamme: bit.ly/MinD-ohjaajakoulutus®2024-2025

#mindohjaajakoulutus® #mindvoimauttavahevostoiminta® #ohjaaja #voimauttava #hevostoiminta #dialoginen #ihmiskäsitys #hevosavusteinen #ryhmänohjausmenetelmä #ryhmänohjaus #Asiakaskohtaaminen #osallisuus #kyvykkyys #mahdollistaja #motivaatio #motivointi #ohjaustyö #koulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #löydäomakoulutuspolkusi
... EnemmänVähemmän

🔸Ilmoittautuminen Opetushallinnon kesä 2024 kurssille päättyy 15.7.2024🔸

Opetushallinnon kurssi järjestetään verkkototeutuksena 29.07. – 01.08.2024 klo 10.00-15.00.

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kouluttajana toimii Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja, Tampereen kaupunki.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Tutustu koulutukseen tarkemmin kotisivuillamme ja ilmoittaudu mukaan: bit.ly/opetushallinnonkurssi2024

#opetushallinto #valmentautuminen #opetushallinnontutkinto #hallintohenkilöstö #luottamushenkilöt #opettajat #rehtori #opetusala #kurssi #verkkokurssi #koulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #hämeenkesäyliopisto #löydäomakoulutuspolkusi

🔸Ilmoittautuminen Opetushallinnon kesä 2024 kurssille päättyy 15.7.2024🔸

Opetushallinnon kurssi järjestetään verkkototeutuksena 29.07. – 01.08.2024 klo 10.00-15.00.

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kouluttajana toimii Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja, Tampereen kaupunki.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Tutustu koulutukseen tarkemmin kotisivuillamme ja ilmoittaudu mukaan: bit.ly/opetushallinnonkurssi2024

#opetushallinto #valmentautuminen #opetushallinnontutkinto #hallintohenkilöstö #luottamushenkilöt #opettajat #rehtori #opetusala #kurssi #verkkokurssi #koulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #hämeenkesäyliopisto #löydäomakoulutuspolkusi
... EnemmänVähemmän

Mitä neuromoninaisuus tarkoittaa työelämän ja erityisesti esihenkilötyön näkökulmasta? Kuinka rakentaa neuromonimuotoisuutta tukeva työyhteisö?

Neuromoninaisuus ja etenkin aikuisten ADHD ovat paljon esillä julkisuudessa. Koska jopa viidesosalla suomalaisista on tutkimusten mukaan neurokirjon piirteitä, näkyvät siihen liittyvät ilmiöt myös työelämässä. Suomessa aihe on vielä varsin uusi, mutta kansainvälisesti on olemassa jo paljon tutkimusta ja kokemuksia neurokirjon huomioimisesta työelämässä.

Neuromoninaisuutta tukeva esihenkilötyö -verkkokoulutuksessa saat hyvät perustiedot siitä, mitä neurokirjo tarkoittaa ja mitä se merkitsee työelämän näkökulmasta. Miksi työpaikan neuromonimuotoisuutta kannattaa vahvistaa? Mitä hyötyä siitä on kaikille työntekijöille? Lisäksi saat eväitä siihen, kuinka johtaa neuromonimuotoista työyhteisöä ja kuinka rakentaa neurokirjon työntekijän näkökulmasta hyvä työpaikka.

Verkkokoulutus järjestetään 15.11. – 29.11.2024 yhteistyössä SnellmanEDU kanssa.

Kouluttajana toimii Anna Niemelä VTM.

Lue lisää koulutuksesta kotisivuillamme ja ilmoittaudu mukaan: bit.ly/neuromoninaisuusesihenkilötyö

#neuromoninaisuus #työelämä #työyhteisö #organisaatiokulttuuri #esihenkilö #esihenkilötyö #tukeminen #neurokirjo #neurokirjonpiirteet #ADHD #työhyvinvointi #turvallisuus #avoimuus #keskusteluyhteys #koulutus #verkkokoulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #snellmanedu

Mitä neuromoninaisuus tarkoittaa työelämän ja erityisesti esihenkilötyön näkökulmasta? Kuinka rakentaa neuromonimuotoisuutta tukeva työyhteisö?

Neuromoninaisuus ja etenkin aikuisten ADHD ovat paljon esillä julkisuudessa. Koska jopa viidesosalla suomalaisista on tutkimusten mukaan neurokirjon piirteitä, näkyvät siihen liittyvät ilmiöt myös työelämässä. Suomessa aihe on vielä varsin uusi, mutta kansainvälisesti on olemassa jo paljon tutkimusta ja kokemuksia neurokirjon huomioimisesta työelämässä.

Neuromoninaisuutta tukeva esihenkilötyö -verkkokoulutuksessa saat hyvät perustiedot siitä, mitä neurokirjo tarkoittaa ja mitä se merkitsee työelämän näkökulmasta. Miksi työpaikan neuromonimuotoisuutta kannattaa vahvistaa? Mitä hyötyä siitä on kaikille työntekijöille? Lisäksi saat eväitä siihen, kuinka johtaa neuromonimuotoista työyhteisöä ja kuinka rakentaa neurokirjon työntekijän näkökulmasta hyvä työpaikka.

Verkkokoulutus järjestetään 15.11. – 29.11.2024 yhteistyössä SnellmanEDU kanssa.

Kouluttajana toimii Anna Niemelä VTM.

Lue lisää koulutuksesta kotisivuillamme ja ilmoittaudu mukaan: bit.ly/neuromoninaisuusesihenkilötyö

#neuromoninaisuus #työelämä #työyhteisö #organisaatiokulttuuri #esihenkilö #esihenkilötyö #tukeminen #neurokirjo #neurokirjonpiirteet #adhd #työhyvinvointi #turvallisuus #avoimuus #keskusteluyhteys #koulutus #verkkokoulutus #ammatillinentäydennyskoulutus #lahti #päijäthäme #kesäyliopisto #päijäthämeenkesäyliopisto #snellmanedu
... EnemmänVähemmän

Näytä lisää