Löydä inspiraatio kohti uutta

Ohjeita tenttiin tulijalle


Tarkista tenttiaika- ja paikka tenttikalenterista. Ilmoittaudu tenttiin annettujen ohjeiden mukaisesti. 

1. Omalle paikalle saa ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet ja lompakon, ellei muita ohjeita ole annettu. Tenttivastauspaperit saa tenttitilaisuudessa.

2. Matkapuhelin sekä muut elektroniset laitteet on laitettava äänettömälle. Laitteita ei saa pitää pöydällä.

3. Kellonaikaa voi tiedustella tentinvalvojalta, mikäli tilassa ei ole kelloa.

4. Tenttivastauspapereihin tulee merkitä henkilötunnus kokonaisuudessaan.

5. Kaikki paperit palautetaan tentinvalvojalle: sekä kysymyspaperit että suttupaperit. Kaikki tenttivastaukset (myös tyhjät ja keskeneräiset) lähetetään edelleen arvioitavaksi.

6. Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tilaisuuden alkamisesta. Vastaavasti tentistä voi myöhästyä maksimissaan 30 minuuttia. Kun ensimmäinen tenttijä on poistunut tenttitilaisuudesta, tentinvalvoja ei saa ottaa enää uusia tenttijöitä sisään.

7. Henkilöllisyys on todistettava tenttivastauksia palauttaessa kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Jos henkilöllisyyttä ei voi todistaa tenttitilaisuudessa, on tentinvalvojan sekä tenttijän sovittava tapaamisaika kesäyliopiston toimistolle, jossa tenttijän on todistettava henkilöllisyys.

8. Jos tenttikysymyksissä ilmenee jotain epäselvyyttä, pyydetään osallistujaa nostamaan kätensä ja istumaan paikallaan, jolloin valvoja käy kysymässä, mikä on asia. Myös lisää vastauspaperia pyydetään nostamalla käsi pystyyn.

9. Tenttilaisuuteen voi tulla max. 30 minuuttia myöhässä. Jos joku tenttijä on ehtinyt jo poistumaan tenttitilaisuudesta, ei uusia tenttijöitä voida ottaa enää mukaan tenttitilaisuuteen.

10. Tentinvalvojalla on oikeus poistaa vilppiä yrittävä tenttijä tenttitilaisuudesta. Mahdollisesta vilpistä / vilpin yrityksestä raportoidaan aina eteenpäin yliopistolle.

 
Lukuintoa ja menetystä tenttiin!