Polkuja kohti merkityksellistä elämää

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto auttaa ihmisiä löytämään merkityksellisiä suuntia elämäänsä oppimisen avulla. Uskomme että sivistys kuuluu kaikille ja on tie kohti parempaa tulevaisuutta. Uusien oppimismahdollisuuksien tarjoaminen ja uuden oppimiseen innostaminen ovat toimintamme ytimessä.

Kesäyliopiston toimintaa ohjaa kolme arvoa:

  • AKATEEMISUUS on meille opetuksen korkeaa laatua ja sitä, että opetus perustuu korkeakoulujen opetussuunnitelmiin ja tutkittuun tietoon.
  • KETTERYYS tarkoittaa nopeaa kykyä reagoida alueen muuttuviin osaamistarpeisiin ja asiakkaidemme toivei­siin.
  • OPPIMISEN ILO näkyy sekä opetustoiminnassamme että henkilöstömme tavassa tehdä työtään.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jota ylläpitää Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Päijät-Hämeen kunnat. Yhdistys on perustettu vuonna 1962 eli toiminnallamme on pitkät perinteet ja olemme kokenut ja luotettava koulutusten järjestäjä. Järjestämme koulutuksia ympäri vuoden. Toimintaamme ohjaa Laki vapaasta sivistystyöstä. Sen mukaan kesäyliopistot ovat alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on vastata oman alueensa osaamistarpeisiin huomioiden erityisesti korkeasti koulutetun väestönosan tarpeet.

Opiskelu kesäyliopistossa on avointa kaikille, jotka haluavat oppia ja löytää uusia merkityksellisiä suuntia työhönsä ja elämäänsä. Vuosittain kesäyliopistossa opiskelee noin 3500 opiskelijaa yli 300 kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Toteutamme koulutuksia joustavasti yhteistyössä osaavan asiantuntijaverkoston ja muiden oppilaitosten kanssa. Suomessa on 19 kesäyliopistoa ja olemme kiinteä osa tätä ketterää kesäyliopistoverkostoa. Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä muiden kesäyliopistojen kanssa. Kesäyliopistot ovat alueellisia oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuu avoin korkeakouluopetus ja oman alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen.

Kesäyliopiston toimintaa pyörittää tehokas 5 hengen tiimi, joka tarttuu rohkeasti ja ketterästi uusiin koulutusehdotuksiin. Ota yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää tai haluat jutella yhteistyön mahdollisuuksista.

Strategia 2024-2030 (pdf)