Löydä inspiraatio kohti uutta

Rahallista tukea aikuiskoulutukseen

 
Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea tukea opiskeluun eri tahoilta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä muutamiin ko. tuen myöntäviin tahoihin.

Lisätietojen ja ajankohtaisimman tiedon osalta pyydämme olemaan yhteydessä suoraan tukea myöntävään tahoon. Voimme toimittaa tarvittaessa todistuksen koulutukseen ilmoittautumisesta tukihakemukseen liitettäväksi.


Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa.

Voit saada palkansaajan aikuiskoulutustukea, jos sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja:

 • Olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
 • Olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
 • Jäät osittaiselle tai kokonaan palkattomalle opintovapaalle
 • Asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • Koulutuksesi kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin
 • Et saa aikuiskoulutustuen maksamisen estävää etuutta  

Lue lisää: Työllisyysrahaston sivuilta

TE-toimiston työttömyystuella tuettu omaehtoinen opiskelu

TE-toimisto voi myöntää tiettyen ehtojen täyttyessä työttömälle tukea omaehtoiseen opiskeluun. Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet:

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja:

 • tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
 • nuorille suunnatut lukio-opinnot tai
 • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa:

 • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
 • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
 • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Lue lisää: TE-toimiston sivuilta


Kelan maksama opin­to­tu­ki

Avoimessa yliopistossa opiskelu katsotaan yleensä sivutoimiseksi opiskeluksi, minkä vuoksi et voi saada opintotukea etkä opiskelija-alennuksia. Jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja suoritat esim. kesäyliopistossa tutkintoosi kuuluvia korkeakouluopintoja, voit kuitenkin saada opintotukea.

Lue lisää: KELAN sivuilta