Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op, 1.9.2023-31.3.2024

Aika

01.09.2023 – 31.03.2024

– Verkko-opetus 1.9.2023-31.3.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot 25 op
– Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö – Sosiaalityön käytäntö 1

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja asiakasprosessin eri vaiheissa.

Geneeriset taidot:
• Kriittinen ajattelu
• oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
• vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssin sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja motivoiva haastattelu.

Kouluttajat

Professori Aini Pehkonen

Suoritustapa

Suoritustapa: Luennot (12 h) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) ja kirjallisuustentti. Kirjallisuus ja luennot tentitään Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutustapa: Verkko-opintoina. Aktivoivat luennot ja verkkokeskustelut. Tarkemmat opintojakson toteutukseen liittyvät tiedot löytyvät opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi

1–5, hylätty.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

15.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen