Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op, 20.3.-14.5.2024

Aika

20.03. – 14.05.2024

– Verkko-opinnot 20.3.-14.5.2024
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutorointi:
– to 4.4. klo 17-19
– mahdollisesti 2. tapaaminen, kun kurssin aikataulu tarkentuu

Valittavana kampuspainotteinen tai kokonaan verkossa toteutettava.

Kampusversiossa neljä lähiopetustapaamista
20.3. klo 12-16, 18.4. klo 9-13, 13.5. klo 12-16, 14.5. klo 9-13

Verkko-opetuksen aikataulu tarkentuu

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI SUORITETAAN SAMANAIKAISESTI:
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (kevät 2024)

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot
– Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin
– Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalityön tutkimukselle ominaisen haastattelututkimuksen sekä hallitsee laadullisen aineiston analyysin ja raportoinnin perusteet. Opiskelija osaa arvioida haastattelututkimuksen lähtökohtia, muodostaa rajattuja tutkimuskysymyksiä sekä muuttaa tutkimuskysymykset haastattelumuotoon. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat työskentelemään työryhmissä harjoitustutkimusteemaa työstäen. Opiskelijat oppivat arvioimaan omaa rooliaan osana työryhmätyöskentelyä. Haastattelututkimuksen toteuttaminen antaa akateemisia perusvalmiuksia laadullisen tutkimuksen toteutukseen ja erilaisten tutkimusten kriittiseen arviointiin.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan työryhmissä laadullisen tutkimuksen suunnittelua, aineistonkeruuta ja -analyysia sekä tutkimuksen teon raportointia.

Suoritustapa

Suoritustapa: Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ilman aikataulutettua kontaktiopetusta tai kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy max. 16 t harjoituksia pienryhmissä. Kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että pienryhmissä suunniteltava ja toteutettava pienimuotoinen harjoitustutkimus ja sen kirjallinen raportointi. Suoritustapa valitaan opintojakson ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. Lisätietoa suoritustavan valinnasta, opintojakson suorituksesta ja linkki opintojakson Moodle-alustalle lähetetään opintojaksolle ilmoittautumisen päätyttyä.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus tai verkko-opetus. Lähiopetustoteutuksen harjoitukset (max 16 t) toteutetaan Kuopion kampuksella, eikä niihin ole mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Verkkototeutus on valittavissa niille, jotka eivät pääse osallistumaan lähiopetustoteutukseen.

Arviointi

HYV / HYL kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite. Arvioinnissa huomioidaan ryhmän loppuraportti sekä ryhmän itsearviointi.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 28.2.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

28.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen