Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön etiikka 5 op, 4.4.-31.5.2024

Aika

04.04. – 31.05.2024

– Verkko-opetus 4.4.-31.5.2024
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutorointi:
– to 18.4. klo 17-19.00
– to 16.5. klo 17-19.00

4.4.-31.5.2024. Monimuoto-opetus. Valittavana kampuspainotteinen tai kokonaan verkossa toteutettava.

Kampusversiossa neljä lähiseminaaria:
10.4. klo 13-16, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
11.4. klo 9-12, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
20.5. klo 13-16, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
21.5. klo 9-12, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla

Luennot etäyhteydellä. Verkkototeutuksen suoritustavat ja aikataulut tarkentuvat.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla osaa:
• tunnistaa eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä
• määritellä sosiaali- ja terveysalaa liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita yhteiskunnan, sosiaalityön käytännön ja tutkimuksen näkökulmasta
• analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta

Geneeriset taidot:
• etiikka
• oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
• kriittinen ajattelu

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita sosiaalityössä ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja.

Suoritustapa

Suoritustapa: Opintojakso on mahdollista suorittaa kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy kampuksella toteutettavaa seminaarityöskentelyä tai kokonaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy yksilö- ja ryhmätehtäviä. Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson = tämä koskee vasta myöhempää vaihetta, kun opiskelija ilmoittautuu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto ohjeistaa tähän erikseen.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus tai verkko-opetus. Lähiopetustoteutuksen seminaarit toteutetaan Kuopion kampuksella, eikä niihin ole mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Verkkototeutus on valittavissa niille, jotka eivät pääse seminaareihin osallistumaan.

Arviointi

0-5, hylätty

Kirjallisuus

– Banks, Sarah 2015. Social Work Ethics. James D. Wright (toim.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 782–788. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.28030-6.
– Marson, Stephen M. & McKinney, Robert E. (toim.) 2019. The Routledge Handbook of Social Work Ethics and Values. London: Routledge. (Huom. saatavilla sähkökirjana UEF-kirjastossa) – Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
– Hujala, Anneli & Taskinen, Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9

Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 13.3.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

13.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen