Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalihuolto-oikeus 5 op, 1.9.-31.12.2023

Aika

01.09.2023 – 01.02.2024

– Verkko-opetus 1.9.-31.12.2023.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot
– Suositeltavat edeltävät opinnot: 5315104 Johdatus hyvinvointioikeuteen ja 5311026 Oikeustieteen perusteet.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– osaa tunnistaa sosiaalioikeudelliselle sääntelylle tyypilliset piirteet sekä sosiaalioikeuden yleisten oppien merkityksen sosiaalihuollon kontekstissa.
– osaa hahmottaa sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja ymmärtää sosiaalihuollon merkityksen sosiaalipoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa ja perusoikeuksien turvaamisessa.
– on tutustunut sosiaalioikeuden keskeisiin oikeuslähteisiin ja harjoittelee niihin perustuvaa oikeudellista argumentaatiota.
– tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän.
– ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä on tutustunut sosiaalipalveluiden yleisiin järjestämis- ja myöntämisperusteisiin.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalioikeuden perusteisiin, sosiaalihuollon asemaan sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana sekä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin sosiaalihuollossa.

Kouluttajat

Heidi Vanjusov

Suoritustapa

Suoritustapa: Luennot (20 h) ja harjoitukset ryhmätyöskentelynä (20 h), omatoiminen oppimateriaaliin perehtyminen ja moodletentti (75h) sekä opettajan moodlealustalla tarkemmin määrittämät pakolliset oppimistehtävät (20h). Opettaja täydentää ja täsmentää suoritustapoja moodlealustalla.

Opettajan kanssa on mahdollista sopia moodletentin korvaamisesta oppimispäiväkirjamaisella ryhmätyöllä (3-5 hlöä), joka esitetään muunlaisessa kuin ns. perinteisessä raporttimuodossa eli esimerkiksi sarjakuva, podcast, näytelmä, lyhyt elokuva tms.

Kurssilla on käytössä elearn moodle-alusta, jonne opiskelija kirjautuu oma-aloitteisesti. Kurssiavainta ei vaadita. Kurssialusta avautuu viimeistään noin kahta viikkoa ennen ensimmäisiä luentoja. Luennot toteutetaan etäyhteydellä ja harjoitukset lähiopetuksena. Harjoitukset järjestetään erikseen sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla.

Vaihtoehtoisia moodletenttipäiviä on lukuvuoden aikana kolme: 9.11.23, 7.12.23 ja 1.2.24 klo 14-18. Katso tarkemmat tiedot aikatauluista ja oppimateriaaleista Peppi-oppaasta (julkaistaan heinäkuussa 2023).

Arviointi

1-5, hylätty

Kirjallisuus

Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.

Säädökset:
Perustuslaki (731/1999). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Hallintolaki 434/2003.

Oppimateriaalia voidaan täydentää Moodlessa ilmoitettavalla aineistolla.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

15.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen