Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op, 26.2.-28.4.2024

Aika

26.02. – 28.04.2024

– Verkko-opetus 26.2.-28.4.2024
– Verkko-opintojakso

Tuutorointi:
– to 14.3. klo 17-19.00
– to 11.4. klo 17-19.00

Verkko-opetus ajalla 26.2.-28.4.2024 tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille.

Monimuoto-opetus. Valittavana kampuspainotteinen tai kokonaan verkossa toteutettava. Jakson suoritustapa tulee valita, eikä sitä ei ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson.
Kaikille yhteinen verkkoinfo opintojakson aluksi 26.2. klo 14-15

Kampusversiossa neljä lähiseminaaria:
27.2. klo 13-15, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
12.3 klo 12-15, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
26.3. klo 12-15, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla
9.4. klo 12-15, lähiopetus Itä-Suomen yliopistolla

Verkkototeutuksen aikatauluista ei vielä tietoa.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvata rakenteellisen ja vaikuttavan sosiaalityön lähtökohtia ja tavoitteita
• selittää miten rakenteellista sosiaalityötä sekä sosiaalityön vaikuttavuutta ja näyttöön perustuvaa sosiaalityötä on jäsennetty ja käsitteellistetty
• analysoida rakenteellisen, näyttöön perustuvan ja vaikuttavan sosiaalityön yhtymäkohtia
• pohtia rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä ja sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimiseen liittyviä näkökulmia

Geneeriset taidot:
• Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
• Kriittinen ajattelu
• Vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson sisältöjä ovat rakenteellinen sosiaalityö, näyttöön perustuva sosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.

Kouluttajat

Apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Suoritustapa

Suoritustapa: Opintojakso on mahdollista suorittaa kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy kampuksella toteutettavaa seminaarityöskentelyä pienryhmissä tai kokonaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävät, jotka toteutetaan pienryhmissä, sekä kokoava verkkotenttinä suoritettava yksilötehtävä (yht. 135 h). Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson = tämä koskee vasta myöhempää vaihetta, kun opiskelija ilmoittautuu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto ohjeistaa tähän erikseen.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus tai verkko-opetus

Lähiopetustoteutuksen seminaarit toteutetaan Kuopion kampuksella, eikä niihin ole mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Verkkototeutus on valittavissa niille, jotka eivät pääse seminaareihin osallistumaan.

Arviointi

Ryhmätehtävät hyl−hyv/hyv+. Kokoava tentti H−5. Hyvin toteutetuilla ryhmätehtävillä on mahdollista korottaa kokonaisarvosanaa yhdellä numerolla ylöspäin.

Kirjallisuus

– Svenlin, A.-R., Turtiainen, K., Alho, S., & Matthies, A.-L. (2021). Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta.
– Soydan, H., & Palinkas, L. 2014. Evidence-based practice in social work: development of a new professional culture. Abingdon: Routledge. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta.
– Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 4.2.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

04.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen