Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op, 16.10.-13.12.2023

Aika

16.10. – 13.12.2023

– Verkko-opetus 16.10.-13.12.2023.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

– Sosiaalityön perusopinnot
– Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina

Tavoite

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön käytännön työmenetelmistä, selittää menetelmien teoreettisia lähtökohtia, vertailla menetelmien eroja ja yhteneväisyyksiä sekä analysoida niiden käytettävyyttä sosiaalityössä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Kouluttajat

Yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni

Suoritustapa

Suoritustapa: Itsenäinen opiskelu ja yksilötyönä tehtävä oppimispäiväkirja. Ryhmäessee ja posteri sekä osallistuminen posteriseminaariin.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus etäyhteyksin. Itsenäinen opiskelu ja yksilöllinen oppimispäiväkirja verkossa (65 h). Luennot hybridiopetuksena (4 h). Luennot tallennetaan. Ryhmäessee ja posteri (60–62 h) sekä posteriseminaari (4–6 h). Seminaari etäopetuksena avoimen yliopiston opiskelijoille (ei tallenneta).

Arviointi

0–5 (henkilökohtainen oppimispäiväkirja 50 % + ryhmäessee 50 %). Aktiivinen osallistuminen posteriseminaariin (hyv-hyl).

Kirjallisuus

Thompson, N. & Stepney, P. (toim.) (2018). Social work theory and methods: the essentials. New York, NY: Routledge. E-kirja. Healy, K. (2012). Social work methods and skills: the essential foundations of practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. E-kirja. Suositeltava oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla (eLearning moodle).

Suositeltava oheiskirjallisuus:
– Aaltio, E & Isokuortti, N. 2019. Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi. Valtakunnallinen arviointi. Raportti 3/2019. Helsinki: THL.
– Adams, R., Dominelli, L. & Payne, M. 2009. Critical practice in social work. New York: Palgrave Macmillan.
– Brett A., Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
– Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers.
– Heino, T. 2009. Family Group Conference from a Child Perspective. Nordic Research Report. Helsinki: THL.
– Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer.
– Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Lisäksi muu Moodle-oppimisympäristössä opintojakson alkaessa jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 24.9.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

24.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen