Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot voit suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin 3/5, jotta opiskelija voi edetä aineopintoihin.

Aika

01.09.2023 – 31.07.2024

Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeen opiskelija

– osaa määritellä ja soveltaa terveyden edistämisen peruskäsitteitä
– ymmärtää ja osaa kuvata terveystiedon sisältöjen ja menetelmien terveysvaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
– osaa kuvata ja selittää keskeisiä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja terveysongelmiin liittyviä monitieteisiä lähtökohtia
– osaa kuvata terveysosaamisen kehittymistä terveyspedagogiikkaan perustuen

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintoihin kuuluvat jaksot ovat:

Yhteiset (pakolliset) opintojaksot 15 op:

– Terveyden edistämisen perusteet 5 op (01.09.2023 – 31.07.2024)
– Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op (03.10.2023 – 01.12.2023)
– Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (09.01.2024 – 11.03.2024)

Valinnaiset opintojaksot, valitse 10 op seuraavista:

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoista:
– Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op (14.03.2024-09.05.2024)

Kansanterveystieteen opinnoista:
– Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.09.2023-24.11.2023 ja 15.02.2024-24.04.2024)

Ravitsemustieteen opinnoista:
– Ravitsemustieteen perusteet 5 op (01.09.2023-27.10.2023 ja 08.01-05.03.2024)

(Huom! Mikäli aiot jatkaa aineopintoihin, ja opiskella ravitsemustieteen valinnaisia opintojaksoja, tulee tämä opintojakso olla suoritettuna.)

Hoitotieteen opinnoista:
– Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (04.09.2023 – 31.07.2024)
– Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op (11.03.2024 – 28.04.2024)

Terveysliikunnan opinnoista:
– Liikuntafysiologian perusteet 4 op (11.9.-3.11.2023)

Valinnaiset opintojaksot, jotka eivät ole tarjolla Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Mikäli haluat suorittaa alla olevat opintojaksot, ilmoittaudu niille suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Hinta on 15 euroa / opintopiste.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:
– Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (26.09-14.11.2023)
– Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (05.04.-30.7.2024)

Ihmisen biologian opinnoista:
– Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op (04.09.-09.10.2023)

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Suoritustapa

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu kokonaisuudelle tältä sivulta löytyvät sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 17.8.2023 mennessä.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 300 euroa. (laskettu 25 opintopisteen mukaisesti).

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 25 op, on hinta siinä tapauksessa korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

21.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset