Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kansanterveystieteen perusteet, MOOC, 5 op, 15.02. – 24.04.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

-osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön

-osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia ratkaisumahdollisuuksia.

-tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet

-saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla

-tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä

-oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja

-osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen

Sisältö
Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Suoritustavat
Suoritustavat:

Omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, tentti 0-5 Kurssiarvosana muodostuu opintojakson tentin perusteella.

Toteutustavat
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit
Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede, SanomaPro, 2018.

Videoluennot

WHO:n verkkosivut www.who.int

Muut verkkopohjaiset terveystietokannat ja materiaalit, päivitetyt linkit annetaan kurssin alkaessa

Aika

15.02. – 24.04.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 15.02.2024 – 24.04.2024

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

25.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen