Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyttä edistävä kouluyhteisö, 5 op, 14.03.- 09.05.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

– kuvata terveyttä edistävän kouluyhteisön terveyttä, hyvinvointia ja oppimista tukevat periaatteet, keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 
– nimetä keskeiset kansalliset ja kansainväliset velvoittavat ja ohjaavat asiakirjat kouluyhteisön terveyteen liittyen 
– eritellä kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä soveltaa tätä tietoa kouluyhteisön terveyden edistämisessä 
– soveltaa ajankohtaista tutkimustietoa kouluyhteisön terveyteen liittyviä ilmiöitä tarkastellessaan

Sisältö
Kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet, ajankohtaiset teemat ja tutkimus. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat. 

Suoritustavat
Luennot (3 h), ryhmätyöskentely (95 h), itsenäinen työskentely (37 h)

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Toteutustavat
Verkko-opinnot (100 %)

Oppimateriaalit
Helakorpi, S., & Kivimäki, H. (2021). Kouluterveyskysely 2021. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. THL Tilastoraportti 30/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139

Markkanen, P., Anttila, M., & Välimäki, M. (2019). Knowledge, Skills, and Support Needed by Teaching Personnel for Managing Challenging Situations with Pupils. International journal of environmental research and public health 16(19), 3646. https://doi.org/10.3390/ijerph16193646

Savolainen, Sormunen, M., & Turunen, H. (2021). Public health nurses’ perceptions on promotive and risk factors for children’s mental health: A qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing 77(12), 4815–4826. https://doi.org/10.1111/jan.14987

SHE 2019. SHE koulun käsikirja 2.0 Menetelmällinen opas terveyttä edistäväksi kouluksi. https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/health-promoting-school/finnish-she-school-manual-2.0.pdf

Muu ajankohtainen materiaali Moodlessa.

Aika

14.03. – 09.05.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 14.03.- 09.05.2024.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

28.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen