Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyden edistämisen perusteet, 5 op, 01.09.2023 – 31.07.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita
– määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
– tunnistaa terveyden edistämisen kysymyksiä ja periaatteita
Sisältö
Terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet, perusteet ja sisältöalueet. Terveyden edistämisen etiikka.

Suoritustavat
Suoritustavat: Orientaatiotehtävä ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 135 h.

Arviointiperusteet: Orientaatiotehtävä: Hyväksytty-hylätty, Verkkotentti: numeerinen arviointi 0-5

Toteutustavat
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit
Duodecim (n.d.). Koulun terveyskirjasto. Haettu 26.1.2022 osoitteesta https://www.terveyskirjasto.fi/sisallot/nuoret

Summanen, A-M. (2014). Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013.

Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/terveystiedon-oppimistulokset-perusopetuksen-paattovaiheessa-2013

Paahtama, S. (2016). Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. Kuntaliitto. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016. http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3237

Pietilä, A-M. & Terkamo-Moisio, A. (2019). Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series 26. Sivut: 13-72, 193-199. https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/21421/urn_isbn_978-952-61-3108-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Verkkotentti perustuu rajatusti oppimateriaaliin. Tenttiin kuuluvat alueet kuvattu tarkemmin opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 01.09.2023 – 31.07.2024.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen