Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä, 3 op, 11.03.2024 – 28.04.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– tunnistaa eri ikäisten keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja haasteita 
– tunnistaa terveyden edistämisen ja terveysongelmien ehkäisyn periaatteet eri ikäisillä 
– saavuttaa valmiudet arvioida eri ikäisten terveyden edistämisen toimintamalleja ja periaatteita 

Sisältö
Keskeiset kansanterveysongelmat Suomessa ja globaalisti eri ikäisillä, kansainväliset ja kansalliset prevention ja promootion ohjelmat, vaikuttavat eri ikäkausien prevention ja promootion interventiot.

Suoritustavat
Suoritustavat: Verkko-oppimistehtävät ja loppuraportti (80 tuntia)

Arviointiperusteet: Verkko-oppimistehtävät Hyväksytty-hylätty, raportti numeerinen arviointi 0-5

Toteutustavat
Verkko-opinnot

Oppimateriaalit
Helakorpi, S. ja Helenius, J. (2021), Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021: Moni nuori liikkuu liian vähän. THL, Tilastoraportti 46/2021

Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, A-M., Sääksjärvi, K. & Koskinen, S. (2018), Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus. THL, Raportti 2018/4.

WHO (2018), World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018.

Aika

11.03. – 28.04.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 11.03.2024 – 28.04.2024.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

25.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen