Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta, 2 op, 04.09.2023 – 31.07.2024

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

– kuvata digitaalisen osaamisen keskeisen termistön  
– selittää digitaalisen osaamisen merkityksen ammatillisessa toiminnassaan  
– jäsentää tutkimustietoa digitaalisen osaamisensa analysoimiseen ja soveltaa tietoa ammatillisessa toiminnassaan  
– arvioida ja suunnitella digitaalisen teknologian hyödyntämistä ammatillisessa toiminnassaan 

Sisältö
Digitaalisuuden hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja ammatillisessa kehittymisessä, Sisällön tuottaminen ja muokkaaminen digitaaliseen oppimisympäristöön, Sisällön jakaminen ja hallinta, Digitaalisen ympäristön haasteet ja edut oppimiselle, opetukselle ja arvioinnille, Opettajan digitaaliset keinot opiskelijoiden osallisuuden tukemiseksi, Informaatio- ja medialukutaito.

Suoritustavat
Suoritustavat: MOOC verkko-opinnot, oppimistehtävät ja omatoiminen työskentely

Arvosteluperusteet: Hyväksytty – täydennettävä (Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70% asetetuista tavoitteista). Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä.

Toteutustavat
MOOC opintojakso

Oppimateriaalit
Oppimateriaali verkko-oppimisympäristössä 

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot. Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 04.09.2023 – 31.07.2024.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen