Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Gerontologian perusopinnot 30 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot perustuvat gerontologisen tutkimuksen tuottamaan tietoon ja kartuttavat laaja-alaisesti osaamista ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä, vanhuuden sairauksista sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat myös opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan
tietoa.

Gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri
ulottuvuuksista. Gerontologian perusopinnot toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien yhteistyönä.

Aika

05.09.2023 – 31.07.2024

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Kenelle:
– käytännön vanhustyössä työskenteleville esim. lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, fysioterapeuteille
– ikäihmisten ravitsemus- ja päihdeneuvontaa toteuttaville ja lääkealan osaajille.
– asiantuntijuuden kehittämiseen vanhustyön hallinto-, suunnittelu-, esimies- ym. tehtävissä toimiville
– ikääntyvien asumis- ja ravitsemuspalveluiden suunnittelijoille ja tuottajille
– sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimiville ja vapaaehtoistyöntekijöille
– osaksi muita sosiaali- ja terveysalan opintoja
– kaikille ikääntymisen ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

– tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
– pystyy arvioimaan yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
– hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
– osaa yleisimmät vanhenemismuutokset ja niiden keskeiset vaikutukset
– osaa määritellä iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
– osaa perusteet ikääntyneillä yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidosta
– osaa arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
– on saavuttanut hyvät valmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Lukuvuosina 2023-24 ja 2024-25 gerontologian perusopinnot voi suorittaa 25 op tai 30 op laajuisina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, mikäli opiskelija on aloittanut gerontologian opinnot ennen 1.8.2023, hän voi tehdä ne loppuun 25 op:n laajuisina lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 aikana.

1.8.2023 jälkeen aloittaneet opiskelijat suorittavat perusopinnot uuden opetussuunnitelman mukaan 30 op:n laajuisina.

25 op:n perusopintokokonaisuus sisältää alla luetellut kaikille yhteiset opintojaksot. 30 op opintokokonaisuudessa opiskelija valitsee lisäksi toisen alla mainituista kahdesta valinnaisesta opintojaksosta.

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op):

• Johdatus gerontologiaan 2 op (5.9.-30.9.2023; Gerontologian opintojen johdanto- ja esittelyluento to 7.9.2023 klo 16.00-17.30)

• Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op (24.10.-7.12.2023; tentti 7.12.2023 klo 16-18 ja uusintatentti 9.1.2024 klo 16-18)

• Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op (5.2.-7.4.2024; lukupiirien aloitusluennot 12.2.2024 klo 16.15-17.45 ja 16.2.2024 klo 16.15-17.45: KESÄTOTEUTUS 1.6.-15.8.2024)

• Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (18.9.-29.10.2023)

• Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (12.12.2023-30.1.2024; geriatrin kyselytunti to 26.1.2024 klo 16.30-18.00, tentti ti 30.1.2024 klo 16.00-17.30, uusintatentti ti 27.2.2023 klo 16.00-17.30)

Valinnaiset opintojaksot (5 op), toinen seuraavista:

• Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op (26.3.-14.5.2024; tentti 14.5.2024 klo 16.30-17.00 ja uusintatentti 11.6.2024 klo 16.30-17.00)
• Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op (5.9.2023-31.7.2024)

Gerontologian opintojen johdanto- ja esittelyluento järjestetään torstaina 7.9.2023 klo 16.00-17.30. Osallistumislinkki on infokirjeessä, joka lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 14.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 345 euroa (sisältää 30 op)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

24.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset