Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, 5.2.-7.4.2024 + kesä 2024

Kuvaus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta
– osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä
– osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Geneeriset tavoitteet:
Kriittinen ajattelu

Sisältö
Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja
elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

Aika

05.02. – 07.04.2024

Verkko-opinnot ajalla 5.2.-7.4.2024;
Lukupiiri 1 aloitusluento ma 12.2.2024 klo 16.15-17.45
Lukupiiri 2 aloitusluento ma 16.2.2024 klo 16.15-17.45

HUOM! KESÄTOTEUTUS 1.6.-15.8.2024.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Tutkijatohtori Hanna Varjakoski

Suoritustapa

Opintojakso toteutetaan monimuotoisena verkko-opetuksena: luentotallenteet, verkkolukupiirit ja oppimistehtävät verkkoympäristössä.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Huom! Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä.

Arviointi

H-5; Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluihin. Lukupiirit ja muut tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylätty ja essee asteikolla H–5. Esseen arvosana muodostaa siis opintojakson arvosanan, mutta aktiivisella ja rakentavalla osallistumisella keskusteluihin ja vertaisarviointiin on mahdollista nostaa opintojakson lopullista arvosanaa ylöspäin. Hyväksytty suoritus edellyttää sitoutumista opintojakson aikatauluihin.

Kirjallisuus

Materiaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristö Moodlessa opintojakson alkaessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 21.1.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

21.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen