Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 6 op, 24.10.2023-9.1.2024

Kuvaus

Tavoitteet
Opiskelija pystyy kuvaamaan keskeiset yksilön elämänkulkuun vaikuttavat tekijät ja fyysiset,
kognitiiviset sekä psykologiset vanhenemismuutokset. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suunterveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tietää menetelmät, joilla iäkkään ihmisen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät.

Sisältö
Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: sairauksien ehkäisy, psykososiaalinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suunterveyden merkitys
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Aika

24.10.2023 – 09.01.2024

Verkko-opinnot ajalla 24.10.-7.12.2023; verkkotentti 7.12.2023 klo 16-18 ja uusintaverkkotentti 9.1.2024 klo 16-18

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Professori Eija Lönnroos

Dosentti, FaT Johanna Jyrkkä

Suoritustapa

Verkko-opinnot: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, luentotallenteet, muut oppimateriaalit ja oppimistehtävät; verkkotentti.

Arviointi

H-5: Oppimistehtävät verkossa hyv-hyl ja tentti 0-5.

Kirjallisuus

1. Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A. Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2022. Oppikirja soveltuvin osin.

2. Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen, M. Geriatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2016. Oppikirja soveltuvin osin.

3. Ravitsemussuositukset ikääntyneille.

Lisäksi Moodle-oppimisympäristöstä löytyvä muu jaksolle osoitettu opiskelumateriaali

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 9.10.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

09.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen