Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, 12.12.2023-27.2.2024

Kuvaus

Tavoitteet
Opiskelija osaa määritellä iäkkäiden yleisimmät sairaudet, niiden vaikutukset toimintakykyyn sekä keskeiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mukaan lukien lääkehoidon periaatteet.

Sisältö
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteet. Yleisimmät sairausryhmät ja sairaudet kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Alkoholi ja ikääntyminen. Hyvän lääkehoidon periaatteet.

Aika

12.12.2023 – 27.02.2024

Opintojakso on suoritettavissa ajalla 12.12.2023-30.1.2024. Ilmoittautuminen toteutukselle päättyy 4.12.2023.

Geriatrin kyselytunti to 26.1.2024 klo 16.30-18.00
Tentti ti 30.1.2024 klo 16.00-17.30 ja uusintatentti ti 27.2.2024 klo 16.00-17.30

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Professori Eija Lönnroos

Kliininen opettaja Kristiina Hongisto

Dosentti, FaT Johanna Jyrkkä

Suoritustapa

Verkko-opinnot: Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, luentotallenteet, kirjallinen oppimateriaali, oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä, interaktiivinen luento verkossa (kyselytunti), verkkotentti. Kyselytunnille osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollinen.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Huom! Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä.

Arviointi

Tehtävät verkko-oppimisympäristössä: hyväksytty – hylätty. Tentti: 0-5.

Kirjallisuus

1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.

2. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.

Lisäksi Moodle-oppimisympäristöstä löytyvä muu jaksolle osoitettu opiskelumateriaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 27.11.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

27.11.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen