Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op, 5.9.2023-31.7.2024

Kuvaus

Tavoitteet
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tunnistaa vanhojen ja ikääntyvien ihmisten sukupuolisidonnaisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tarpeita ja odotuksia
-osaa selittää millaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sukupuolisidonnaiset tekijät vaikuttavat yksilön elämänkulkuun ja siinä mukana kulkeviin sosiaalisiin suhteisiin
-osaa analysoida millä tavoin erilaiset sosiaaliset suhteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millainen merkitys niillä on ikääntyvien hyvinvoinnille.

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään vanhojen ihmisten sosiaalisia suhteita elämänkulun ja sukupuolen
kehyksessä. Tarkastelukohteina ovat erityisesti ikääntyvien parisuhteet, isovanhemmuus,
läheishoiva sekä yksinäisyys vanhuudessa ja elämänkulussa. Kurssi tutustuttaa myös
elämänkulkututkimuksen perinteeseen ja sen keskeisiin käsitteisiin sosiaali- ja
kulttuurigerontologiassa.

Aika

05.09.2023 – 31.07.2024

Opintojakso on suoritettavissa ajalla 1.8.2023-31.7.2024.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Opintojaksolle ilmoittautumisen edellytyksenä on Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä (6 op) -opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Suoritustapa

Itsenäinen työskentely Moodle-verkkoympäristössä: Luentotallenteet, kirjallisuuteen pohjautuvat tentit ja oppimispäiväkirja verkko-oppimisympäristössä. Suoritettavissa vapaassa aikataulussa ajalla 1.8.2023-31.7.2024.

Arviointi

H-5; Verkkotentit H-5, oppimispäiväkirja hyv−hyl

Kirjallisuus

-Tiilikainen, E. 2019. Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku. Helsinki: Gaudeamus.

-Biltgård, T. & Öberg, T. (2018) Intimacy and Ageing New Relationships in Later Life. Bristol: Policy Press.

-Tikkanen, U. 2016. Omaishoidon arki: Tutkimus hoivan sidoksista. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 5. Saatavilla osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160970/omaishoi.pdf?sequence=3&isAllo wed=y

Lisäksi Moodle-oppimisympäristöstä löytyvä muu jaksolle osoitettu opiskelumateriaali

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 14.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

30.04.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen