Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus gerontologiaan, 2 op, 5.9.-30.9.2023

Kuvaus

Tavoitteet
Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa
ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan
gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

Sisältö
Gerontologia tieteenalana, vanhenemisen ulottuvuuksia, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, tutustuminen gerontologiseen tutkimukseen, ikääntymisen heterogeenisuus.

Aika

05.09. – 30.09.2023

Verkko-opinnot ajalla 5.9.-30.9.2023; Gerontologian opintojen johdanto- ja esittelyluento to 7.9.2023 klo 16.00-17.30.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

2 op

Kouluttajat

Professori Eija Lönnroos

Kliininen opettaja Kristiina Hongisto

Dosentti, FaT Johanna Jyrkkä

Suoritustapa

Itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, yksi pakollinen verkkoluento, 2 oppimistehtävää.

Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

Huom! Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia, joita on noudatettava opintojakson edetessä.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät.

Kirjallisuus

1. Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, Viljanen A. Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2022. Oppikirja soveltuvin osin.

2. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä. Luettavissa: http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312424fb39c-029da6f8d6c0

3. Gerontologia 34 (4) 2020. Gerontologia lehden teemanumero “Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja” kokonaisuudessaan.

Lisäksi Moodle-oppimisympäristöstä löytyvä muu jaksolle osoitettu opiskelumateriaali

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 14.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

14.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen