Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op, 18.9.-29.10.2023

Kuvaus

Tavoitteet
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden
kokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
– tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
– osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä
– tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Sisältö
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila, palveluiden ohjaus ja valvonta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palveluketjut.
Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja
uudistuvissa sote-palveluissa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset.

Aika

18.09. – 29.10.2023

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

YTM Suvi Ruotsalainen

Suoritustapa

Verkko-opinnot; verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Opintojaksojen sisällä voi olla viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomioi kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista.

Arviointi

H-5: Tehtävät ja verkkokeskustelut hyväksytty-hylätty ja essee 0-5.

Kirjallisuus

Moodle-oppimisympäristöstä löytyvä opintojaksolle osoitettu opiskelumateriaali: luentotallenteet Moodlessa sekä ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 3.9.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Tarkempi ohjeistus infokirjeessä.

Ilmoittautumiset

03.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen