Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

Kuvaus

Terveyden edistäminen ja terveystieto on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin 3/5, jotta opiskelija voi edetä aineopintoihin.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista.

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Opinnot toteutuvat kokonaan verkko-opintoina. Suurin osa opintojaksoista on aikataulutettuja (esim. tehtävien palautuksia tiettynä päivänä). Tämä on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa.

Aika

01.09.2023 – 31.07.2024

Opinnot on suoritettavissa verkko-opintoina lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Esitiedot

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3).

Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta heti opintojen aloittamisen jälkeen. Lähetä kopio todistuksesta osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Tavoite

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen jälkeen opiskelija:

– osaa analysoida terveyden edistämisen ajankohtaisia aihealueita erilaisissa toimintaympäristöissä alueellisesti, kansallisesti ja globaalilla tasolla
– osaa soveltaa terveyden edistämisen keskeisiä monitieteisiä teorioita ja malleja sekä näyttöön perustuvaa tietoa opetus- ja ohjaustapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
– osaa tunnistaa ja analysoida terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä
– osaa arvioida terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimusprosessia ja -menetelmiä

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita.

Aineopintoihin sisältyvä opintojaksot ovat:

Yhteiset, pakolliset, opintojaksot 15 op:

TH00DI81 Orientoituminen aineopintoihin 1 op (01.09.2023 – 31.07.2024)

TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (02.10.2023 – 10.12.2023)
TAI
4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (18.03.2024 – 12.05.2024)

Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman edellä mainituista.

TH00CW31 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op (15.01.2024 – 17.03.2024)

4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (20.02.2024 – 28.04.2024)

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (06.02.2024 – 28.04.2024)

TH00CW32 Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op (01.09.2023 – 31.07.2024)

Hoitotieteen opinnoista:

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op (10.11.2023-14.12.2023)

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (01.09.2023-11.06.2024)

Ravitsemustieteen opinnoista:

TL00CC80 Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (23.10.2023-13.12.2023)

TL00CC82 Ravitsemus ja elintavat 5 op  (23.10.2023-13.12.2023 ja 18.03.2024- 31.05.2024 Huom! Edeltävien opintojen vaatimus, Ravitsemustieteen perusteet 5 op!)

TL00CC81 Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (18.03.2024-31.05.2024 Huom! Edeltävien opintojen vaatimus, Ravitsemustieteen perusteet 5 op!)

Terveysliikunnan opinnoista:

TL00CO86 Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op (08.04.2024-05.06.2024)

Valinnaiset opintojaksot, jotka eivät ole tarjolla Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Mikäli haluat suorittaa alla olevat opintojaksot, ilmoittaudu niille suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Hinta on 15 euroa / opintopiste.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (31.10.2023-31.12.2023)

4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (09.01.2024-11.03.2024)

4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (20.02.2024-17.04.2024)

Suositeltavaa on aloittaa aineopinnot Orientoituminen aineopintoihin 1 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta.

Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu kokonaisuudelle tältä sivulta löytyvät sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 17.8.2023 mennessä.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 390 euroa. (laskettu 35 opintopisteen mukaisesti).

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Mikäli opiskelija suorittaa enemmän kuin 35 op, on hinta siinä tapauksessa korkeampi.

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

21.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset