Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, 10.11.-1.12.2023

Kuvaus

Opintojakson kuvaustiedot päivittyvät.

Aika

10.11. – 14.12.2023

Verkko-opinnot ajalla 10.11.-1.12.2023.

Luennot: (vapaaehtoinen osallistuminen, etäosallistuminen)
10.11.2023 klo 09.00 – 15.00
15.11.2023 klo 09.00 – 15.00
22.11.2023 klo 09.00 – 15.00
29.11.2023 klo 09.00 – 15.00

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua mahdollisimman pian opintojakson alkaessa. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintopisteet

1 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot
– Osallistavat luennot 24 h (verkossa, luennot tallennetaan)
– Lisämateriaali Moodlessa 6 h
– Soveltava kirjallinen tehtävä (essee -kirjoitus)
– Itsenäinen työskentely 111 h

Arviointi

Suoritukset arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut (ilmoitetaan kurssin alussa)

Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mikkonen, M. 2015. Terveyden tasa-arvon tulevaisuus. Demos Helsinki.

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

15.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen