Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op, 18.3.2024-12.5.2024

Kuvaus

Opintojakson kuvaustiedot päivittyvät.

Aika

18.03. – 12.05.2024

Opintojakso toteutuu ajalla 18.3.2024-12.5.2024.

Opintopisteet

1 op

Suoritustapa

Luentotallenteet, verkko-oppimistehtävät sekä vaihtoehtoisesti joko webinaari tai oppimistehtävä. Opetustapahtuman tai hyvinvointisuunnitelman suunnittelu ja raportointi verkko-oppimistehtävinä. Itsenäinen työskentely 135 h. Opintojaksolla on aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2019. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-peruskouluissa-tea
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020.

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-lukioissa-tea
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 128

7/2013. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

Opetushallitus (n.d.). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

SETA (2016). Opitaan yhdessä – Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Opas opettajille. https://www.dropbox.com/s/iffkzu8f0ft73wx/Opas_kouluille_2016_NETTI.pdf?dl=0

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

25.02.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen