Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemus ja elintavat 5 op, 23.10.-13.12.2023 ja 18.3.- 31.5.2024

Aika

23.10.2023 – 31.05.2024

Opintojakso toteutuu kaksi kertaa lukuvuodessa: 23.10. – 13.12.2023 ja 18.3.-31.5.2024.

Opintojakson aikataulu 23.10. – 13.12.2023:

Luennot (vapaaehtoisia, tallenne tulee jälkikäteen Moodleen)

24.10.2023 klo 15–16 (MS306, Kuopio ja etäyhteys)
26.10.2023 klo 16–17.30 (Zoom)
7.11.2023 klo 14–16 (CA303, Kuopio ja etäyhteys)

Pienryhmäharjoitukset (Valitse näistä toinen. Poissaolijat tekevät korvaavan tehtävän.)

23.11.2023 klo 14-16 (CA303, Kuopio)
27.11.2023 klo 16-18 (Zoom)

Opintojakson aikataulu: 18.3.-31.5.2024

Luennot (vapaaehtoisia, tallenne tulee jälkikäteen Moodleen)

19.3.2024 klo 15–16 (CA303, Kuopio ja etäyhteys)
21.3.2024 klo 16–17.30 (Zoom)
4.4.2024 klo 14–16(CA303, Kuopio ja etäyhteys)

Pienryhmäharjoitukset (Valitse näistä toinen. Poissaolijat tekevät korvaavan tehtävän.)

2.5.2024 klo 16–18 (Zoom)
6.5.2024 klo 14–16 (CA303, Kuopio)

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusteet 5 op. Opintojakson suoritusmerkintää ei kirjata, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Heli Virtanen ja muut Itä-Suomen yliopiston opettajat

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa; verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden.) Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

HUOMIO ILMOITTAUTUMISAJAT:

Jos haluat osallistua syksyn 2023 toteutukseen ilmoittaudu opintojaksolle viimeistään 8.10.2023.

Jos haluat osallistua kevään 2024 toteutukseen ilmoittaudu opintojaksolle viimeistään x.x.2024 mennessä (määräaika päivitetään myöhemmin).

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

08.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen