Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op, 15.1.- 17.3.2024

Kuvaus

Opintojakson kuvaustiedot päivittyvät.

Aika

15.01. – 17.03.2024

Opintojakso toteutuu ajalla 15.01.2024 – 17.03.2024.

Opintopisteet

1 op

Suoritustapa

Verkkotentti ja oppimistehtävät tehdään opettajan antamassa aikataulussa. Itsenäisen työn osuus 100 % (135 h).

Kirjallisuus

Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) (2016). Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja (e-kirja). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-302-717-6

Dadaczynski, K., Jensen B.B., Viig N.G., Sormunen, M., von Seelen, J., Kuchma, V. & Vilaca, T. (2020). Health, well-being and education. Health education 120 (1), 11–19.

Opetushallitus (n.d.). Opetussuunnitelmien perusteet 2014. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet

Opetushallitus (n.d.). Ammatillisten tutkintojen perusteet. Haettu 18.1.2022 osoitteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet

Kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

15.12.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen