Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, 1.9.2023-11.6.2024

Kuvaus

Opintojakson kuvaustiedot päivittyvät.

Aika

01.09.2023 – 11.06.2024

Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 01.09.2023 – 11.06.2024.

Verkkotentin aukioloajat Moodlessa:

3.-16.10.2023

3.-16.4.2024

29.5.-11.6.2024

Huom. jos tarvitset suoritusmerkinnän kevään 2024 hakuun, tee tentti viimeistään huhtikuussa, että suoritus ehditään kirjata Peppiin.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Professori Hannele Turunen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti (verkkotentti Moodlessa)

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

1) Laverack, G. The Pocket Guide To Health Promotion. Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2014. eBook.

SEKÄ

2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TILASTORAPORTTI 41/2021 25.11.2021. THL. 2021.

TAI

Savolainen, O., Sormunen, M., Bykachev, K., Karppi, J., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Finnish professionals’ views of the current mental health services and multiprofessional collaboration in children’s mental health promotion. International Journal of Mental Health,  2021, 50(3), pp. 195–217.

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

31.03.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen