Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Perusopintokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

• Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op (YY00CS63-3007), 14.9.-30.11.2023,
• Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (5513106-3005), 25.10.-31.12.2023
• Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (YY00CV19-3005), 26.10.2023-31.5.2024
• Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op (YY00CV18-3006), 8.1.-15.3.2024
• Tutkiva sosiaalityö 5 op (5513108-3004), 15.3.-13.5.2024

HUOM! Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi suorittaa rinnakkain. Tällöin on opiskelijan kuitenkin aina tarkistettava aineopintojen opintojakson kuvauksesta, onko opintojaksolle määritelty joitakin edeltäviä opintoja suoritettavaksi ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Aika

14.09.2023 – 31.07.2024

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tuutoroinnin aloituskerta: torstaina 14.9. klo 17.-19.30. Zoomissa.
Sosiaalityön ammatillisuus: 14.9, 5.10, 19.10.: 17-18.15
Sosiaalityön teoreettiset perusteet: 31.10., 28.11. klo 17.-19.30.
Sosiaalityön käytäntö 1: 7.11, 4.12. klo 17.-19.30.

Tuutorina toimii Milla Rantakari (YTM, sosionomi AMK)

Paikka

Verkko-opinnot.

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Suoritus- ja toteutustavat löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista sivun alareunassa olevien linkkien kautta. HUOM! Kesäyliopiston opiskelijat suorittavat opinnot verkko-opintoina ja ovat avoimen yliopiston opiskelijoita.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 24.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvut:

Hyväksiluku AMK-tutkinnolla:

Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (YY00CV19).
Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa opintojakson korvattua kokonaan.

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op (YY00CS63)
Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu osuus opintojaksosta tulee suorittaa.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi EI siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2023-31.7.2024.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 375 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 150 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

24.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset