Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op, 26.10.2023-31.5.2024, UEF

Aika

26.10.2023 – 31.05.2024

– Verkko-opetus aikavälillä 26.10.2023-31.5.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa
• tunnistaa ja selittää ammatillisen sosiaalityön, kolmannen sektorin ja hanketyön toimintaa;
• tunnistaa sosiaalityössä kohdattavien ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia.
• kuvata sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Geneeriset taidot: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalipalveluiden käytännön työ, sosiaalityön asema erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyö, sekä näiden kytkentä sosiaalityöhön.

Suoritustapa

Suoritustapa: osallistuminen orientaatioluentoon, opetukseen osallistuminen, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely, käytännön jakson suorittaminen (5 työpäivää / 36 h).

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina etäyhteyksin

Opintojakson orientaatioluento etäyhteyksin toteutettavana opetuksena (tallenne) ja muu opintojaksoon kuuluva opetus verkko-oppimisympäristössä ilman aikataulutettua kontaktiopetusta. Käytännön jakso (5 työpäivää / 36 h).
Yksilötyönä tehtävä oppimissuunnitelma ja essee, esseen pohjalta laadittu esitys

Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi AMK-, geronomi AMK-, kuntoutuksen ohjaaja AMK- tai yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla. Opintojakson saa hyväksiluettua myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Arviointi

H-5
• oppimissuunnitelma (hyl-täyd-hyv)
• essee (H-5)
• osallistuminen opetukseen (hyv-hyl)
• Hyvin toteutetulla, esseeseen pohjautuvalla esityksellä on mahdollista korottaa kokonaisarvosanaa yhdellä numerolla ylöspäin.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 4.10.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi AMK-, geronomi AMK-, kuntoutuksen ohjaaja AMK- tai yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla. Opintojakson saa hyväksiluettua myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

04.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen