Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op, 8.1.-15.3.2024

Aika

08.01. – 15.03.2024

– Verkko-opetus aikavälillä 8.1.-15.3.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia.

Verkko-opinnot 8.1.2024 – 15.3.2024.

Itsenäisesti katsottavat luentotallenteet verkossa, vapaaehtoiset harjoitukset (3-6 h) ja perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

Vapaaehtoiset verkkovälitteiset harjoitukset ke 10.1.2024 klo 16-19 ja ke 17.1.2024 klo 16-19. Ei tallenneta.

Tenttipäivät ovat alustavasti 6.2., 12.3. ja 16.4.2024. Muutokset tenttipäiviin ovat mahdollisia!

Tuutorointi (Milla Rantakari):
to 25.1. klo 17-19.00
to 22.2. klo 17-19.00

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö

Tavoite

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.

Geneeriset taidot: etiikka, kriittinen ajattelu

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Johdatus oikeusjärjestykseen. Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellisen aseman lähtökohdat.

Kouluttajat

Yliopistonlehtori Pauli Rautiainen

Suoritustapa

Suoritustapa: Itsenäisesti katsottavat luentotallenteet verkossa, vapaaehtoiset harjoitukset (3-6h) ja perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus. Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla.

Vapaaehtoiset (verkkovälitteiset) harjoitukset ke 10.1.2024 klo 16-19 ja ke 17.1.2024 klo 16-19.

Toteutustapa: monimuoto-opintoina etäyhteyksin

Arviointi

1-5, hylätty

Kirjallisuus

1. Nykänen, Pekka: Johdatus oikeusjärjestykseen 2019 (osat 1 ja 2)
2. Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus 2018 (opettajan ilmoittamin osin)
Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.12.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

10.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen