Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op, 25.10.-31.12.2023, UEF

Aika

25.10. – 31.12.2023

– Verkko-opetus aikavälillä 25.10.-31.12.2023.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Tavoite

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Geneeriset taidot: Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä sosiaalityön asiantuntijuuden keskeiset osatekijät.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalityön teoreettiset koulukunnat, sosiaalityön yhteiskunnallinen kehys, ja sosiaalityö tutkimus.

Kouluttajat

Timo Toikko

Suoritustapa

Suoritustapa: Luennot etäyhteydellä (12 h). Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tenttimällä. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa ja molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä.

Toteutustapa: Verkko-opinnot

Arviointi

0–5. Luentotentti 1/3, kirjatentti 2/3.

Kirjallisuus

1. Toikko, Timo. Sosiaalityön ideat johdatus sosiaalityön historiaan, 2005. 951-768-165-8

2. Mäntysaari, Mikko, toimittaja. & Pohjola, Anneli, toimittaja. & Pösö, Tarja, toimittaja. & Pohjola, Timo. Sosiaalityö ja teoria, 2009. 978-952-451-398-2

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 3.10.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

03.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen