Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op, 14.9.-30.11.2023, UEF

Aika

14.09. – 30.11.2023

– Verkko-opetus aikavälillä 14.9.-30.11.2023.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Geneeriset taidot:

Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
Kriittinen ajattelu
Etiikka

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Suoritustapa

Suoritustavat: Luennot (16 h), oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti yht. 119 h (sis. opiskelijan itsenäinen työskentely). Opetus toteutetaan 1krt/lukuvuosi.

Toteutustapa: Monimuoto/verkko-opetus. Luennot toteutetaan kontaktiopetuksena Kuopion kampuksella ja aikataulutetuille luentokerroille osallistuminen on pakollista sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Opintojakson muu sisältö toteutetaan verkossa. Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Tällöin luennot ovat katsottavissa tallenteina varsinaisen opetuskerran jälkeen.

Ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodle-verkkoympäristöön. Opintojakson kirjallisuus tentitään itsenäisesti Moodle-verkkoympäristössä opintojakson lopussa.

Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla saa hyväksi luetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu opintojakson sisältö suoritetaan normaalisti.

Arviointi

Kirjallisuustentti hyv−hyl, luentoihin pohjautuvassa oppimispäiväkirjassa numeerinen arviointi H−5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimispäiväkirjan arvosanan perusteella.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 24.8.2023 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

24.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen