Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tutkiva sosiaalityö 5 op, 15.3.-13.5.2024, UEF

Aika

15.03. – 13.05.2024

– Verkko-opetus aikavälillä 15.3.-13.5.2024.
– Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia.

Verkko-opinnot 15.3. – 13.5.2024.

Kaikille tarkoitettu luento hybridinä Kuopion kampukselta 18.3. klo 12-14. Tallennetaan.

Harjoitukset etäopetuksena avoimen opiskelijoille. Valittava kumpaan harjoituskertaan osallistuu:
17.4. 16-20.
tai
22.4. 16-20
Ei tallenneta!

Tuutorointi (Milla Rantakari):
Ke 27.3. klo 17-19
To 2.5. klo 17-19

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Tavoite

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita, tutkimuksellisia lähestymistapoja, ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisessä esseessä prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimusperustaisuus ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt.

Suoritustapa

Suoritustapa: Ideapaperin ja esseen kirjoittaminen. Osallistuminen harjoituskertaan.

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina etäyhteyksin. Aloitusluento hybridinä (2 h), luento tallennetaan. Itsenäinen opiskelu ja ideapaperin sekä esseen kirjoittaminen (129 h). Harjoitukset (4 h) etäopetuksena avoimen yliopiston opiskelijoille sekä sivuaineopiskelijoille, ei tallennetta.

Arviointi

1-5, hylätty

Kirjallisuus

Opiskelumateriaali jaetaan opintojakson oppimisalustalla (eLearn moodle).

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 22.2.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea huomioithan seuraavan: virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta 45 euroa + 9 euroa / opintopiste.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden (45 euroa) opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus (9 euroa / op) opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

22.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen