Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, HY

Kuvaus

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Aika

03.09.2024 – 30.05.2025

Verkko-opinnot ajalla 3.9.2024-30.5.2025. Päättymisaika on viitteellinen.

Katso opintojaksokohtainen aikataulu sivun lopussa olevista opintojaksojen linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Tavoite

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot suoritettuasi:

• ymmärrät esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen

• sinulla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen

• ymmärrät esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen.

Suoritustapa

Opintoihin sisältyy jaksokohtaiset reaaliaikaiset verkkoluennot, ryhmätapaamiset sekä oppimistehtävät. Verkkoluentoja ei pääsääntöisesti tallenneta.

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 20.8.2024 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
• Opintokokonaisuudelle otetaan rajallinen määrä opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

710 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 640 euroa. Laskutetaan kahdessa erässä.

Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu: 70 euroa.

Ilmoittautumiset

20.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset