Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op, HY

Aika

01.03. – 30.04.2025

Opintojakson aikataulut ja suoritustavat tarkentuvat.

Paikka

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Prof. Sara Sintonen ja KT Petra Varttinen (taito- ja taideaineet)
Prof. Arto Kallioniemi (katsomusaineet)

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan luento- ja ryhmäopetuksella. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento- ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Opintojakson suoritus koostuu esseestä, joka perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen.

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-375 4977

Muu informaatio

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen