Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, HY

Kuvaus

Miten ihminen kasvaa ja oppii läpi elämän? Millaista oppimista aikamme työelämä edellyttää? Miten oppimista voi tukea?

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista saat monipuolisia valmiuksia muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtäviin. Ne tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Aika

11.09.2023 – 31.07.2024

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tutustu aikatauluihin sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot ja taidot

– Ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
– Opetuksesta ja ohjaamisesta
– Koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
– Työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
– Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op, 12.9.–22.10.2023

Oppimisen ja opetuksen perusteet, Kirjallinen työ, 5 op, 9.10.2023–12.3.2024

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op, 16.10.2023–22.4.2024

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri – johdatus yhteiskuntatieteelliseen koulutuksen tutkimukseen, 5 op, 30.10.–17.12.2023

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op, 15.1.–13.3.2024

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet sivun alareunasta.

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.
Opintojaksojen opettajat Helsingin yliopiston opettajat.

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään opintoryhmätyöskentelyä eli tuutorointia.

Tuutoroinnin aikataulu (alustava, muutokset mahdollisia):

Syksy 2023: ma 11.9., ma 25.9, ma 9.10., ma 6.11., ma 20.11., ti 11.12.

Kevät 2024: ma 15.1., ma 5.2., ma 19.2., ma 11.3., ma 15.4., ma 13.5.

Tuutoroinnit klo 17.00 (Zoom)

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 6.9.2023 mennessä.

Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista yksittäisille alajaksoille.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 495 euroa. (Sisältää 25 op)

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

06.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset