Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, 12.9.–22.10.2023

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatustieteen historiaa ja kehityskulkuja sekä kasvatustieteen peruskäsitteitä. Hän tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja ja osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Aika

12.09. – 22.10.2023

Verkkoluennot:

ti 12.9.2023 klo 17.00–19.30
to 14.9.2023 klo 17.00–19.30
ti 19.9.2023 klo 17.00–19.30
to 21.9.2023 klo 17.00–19.30
ti 26.9.2023 klo 17.00–19.30
to 28.9.2023 klo 17.00–19.30
ti 3.10.2023 klo 17.00–19.30
to 5.10.2023 klo 17.00–19.30

Luentoja ei tallenneta, joten poissaolot vaikuttavat suoritukseen vaadittavien tehtävien ja päiväkirjan laajuuteen.

Tehtävien ja päiväkirjan palautuspäivä 22.10.2023.

Pääset kirjautumaan 11.9. avautuvaan Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– Tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja.
– Tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä.
– Tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja.
– Osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Kirjallisuus

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 5-8 artikkelia tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

– Aikuiskasvatus
– Kasvatus
– Kasvatus ja Aika

Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle viimeistään 3.9.2023. Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu 50 euroa
– Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa

Ilmoittautumiset

06.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen