Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri – johdatus yhteiskuntatieteelliseen koulutuksen tutkimukseen 5 op, 30.10.–17.12.2023

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään tasa-arvoon, kestävään kehitykseen sekä digitaalisuuteen liittyviä teemoja. Opintojaksolle voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä ja teoreettisia kasvatuksen ja koulutuksen keskeisiä näkökulmia ja peruskäsitteitä ja mitä yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus on.

Aika

30.10. – 17.12.2023

Aloitusluento

ti 31.10.2023 17.00–18.00

Mahdolliset muut luentopäivät tarkentuvat.

Esseen palautuspäivä: 3.12.2023
uusintapalautus 17.1.2024

Pääset kirjautumaan 30.10. avautuvaan Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin.

Tavoite

Opiskelija tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä ja teoreettisia kasvatuksen ja koulutuksen keskeisiä näkökulmia ja peruskäsitteitä ja mitä yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus on.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen tarkasteluun. Opiskelija tutustuu yhteiskuntatieteellisen koulutusta koskevan tutkimuksen monitieteisyyteen ja erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja eriarvoisuuden kysymysten muodostumiselle.

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Kirjallisuus

– Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013, myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-Kustannus. (Luvut 1–6). (Saatavilla e-kirjana).
– Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (2014). Marginaalin voima. Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
– Mills, C. Wright (2015). Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki: Gaudeamus
– Muu opettajan osoittama materiaali

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle viimeistään 3.9.2023. Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu 50 euroa
– Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa

Ilmoittautumiset

22.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen