Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Oppimisen ja opetuksen perusteet, Kirjallinen työ 5 op, 9.10.2023–12.3.2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään tutkimuksen tuottamaa tietoa oppimisesta ja tämän tiedon soveltamista opetuksen suunnitteluun. Kurssi pyrkii edistämään oppimisen monimutkaisen luonteen ymmärtämistä ottaen huomioon erilaiset opetus- ja oppimisympäristöt.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tällä kurssilla opiskelija opiskelee kurssin sisällöt itsenäisesti kirjoittamalla näistä oppimistehtävän. Opettaja ohjaa opiskelijoita Moodlessa.

Aika

09.10.2023 – 12.03.2024

Voit aloittaa kurssin joustavasti ja palauttaa tehtävän viimeistään alla olevina määräaikoina.

Oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

ti 21.11.2023
ti 16.1.2024
ti 12.3.2024

Oppimistehtävän voi palauttaa palautuspäivien puitteissa itselleen sopivana ajankohtana, mutta opettaja arvioi ne aina palautuspäivien mukaisissa erissä.

Pääset kirjautumaan 9.10. avautuvaan Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin.

Tavoite

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkityksen jatkuvan oppimisen ja digitaalisten tietokäytänteiden näkökulmista.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Suoritustapa

Kirjallisuus ja itsenäinen oppimistehtävä(t).

Kirjallisuus

– Sawyer, K. (Ed.) (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.2nd ed. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526. Luvut 1, 2, 5, 14, 18, 20, 26, 31, 33, 35, 36.
– Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle viimeistään 3.9.2023. Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu 50 euroa
– Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa

Ilmoittautumiset

04.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen