Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömishäiriöihin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnoissa painotetaan vahvasti käytännönläheisyyttä.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt urheiluravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen ja osaa soveltaa urheiluravitsemuksen teoriatietoa monipuolisesti myös käytäntöön.

Aika

01.09.2023 – 31.07.2024

Opintokokonaisuus järjestetään lv. 2023-2024 aikana. Tutustu tarkempiin aikatauluihin sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Aloitusinfo järjestetään 24.8.2023 klo 17.00-18.30. Info on avoin kaikille; opintoja vasta harkitseville tai opintojaksoille jo ilmoittautuneille. Tapaamiseen pääsee tästä linkistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Urheiluravitsemuksen opinnot soveltuvat hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden mm. täydentää ammatillista osaamista työelämässä ja soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Urheiluravitsemuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt urheiluravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen ja osaa soveltaa urheiluravitsemuksen teoriatietoa monipuolisesti myös käytäntöön.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Urheiluravitsemuksen perusopinnot ovat aikataulutettuja verkko-opintoja; opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa alla olevina ajankohtina.

Opintokokonaisuus koostuu lv. 2023-24 seuraavista opintojaksoista:

Liikkujan ravitsemuksen perusteet 6 op (1.9. – 20.10.2023)
Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä 4 op (23.10. – 13.12.2023)
Urheilijan syömishäiriöt 4 op (23.10. – 13.12.2023)
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 5 op (8.1. – 15.3.2024)
Urheiluravitsemustutkimus 3 op (8.1. – 15.3.2024)
Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus 4 op (18.3. – 31.5.2024)
Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset 4 op (18.3. – 31.5.2024)

Katso sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä opintojaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut.

Suoritustapa

Verkko-opinnot.

Opintojaksot sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin, suoritustapoihin sekä tarvittaviin edeltäviin opintoihin.

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille perusopintojen opintojaksoille lukuun ottamatta Urheilijan psyykkinen hyvinvointi -opintojaksoa. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.

Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle -verkko-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tarvittaessa saat myös apua avoimen yliopiston henkilökunnalta; oppiaineen suunnittelijalta ja koulutussihteeriltä sekä opinto-ohjaajalta.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Opintojaksokohtainen kirjallisuus ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittaudu kokonaisuudelle tältä sivulta löytyvät sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 3 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 345 euroa (sisältää 30 opintopistettä)

Hinta koostuu 2 osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus on 9 euroa / opintopiste.

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

24.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset