Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Liikkujan ravitsemuksen perusteet 6 op, 1.9. – 20.10.2023, UEF

Aika

01.09. – 20.10.2023

Verkko-opinnot

Paikka

Paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle
• osaa arvioida ja ohjeistaa urheilijan ruokavaliota liikuntaan peilaten
• osaa arvioida ravitsemuksen vaikutukset vastustuskyvylle ja ylirasituksen synnyssä
• osaa selittää, mitä ravitsemuksellisia asioita tulisi huomioida ennen liikuntaa, sen aikana ja sen jälkeen

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Heli Virtanen ja Pirjo Komulainen

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa. Luentotallenteet, luennot (saatavilla tallenteet) ja muu materiaali, oppimistehtävät. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Arviointi

0-5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisuus

Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintojaksolle tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 3 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

13.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen