Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 5 op, 8.1. – 15.3.2024, UEF

Aika

08.01. – 15.03.2024

Verkko-opinnot.

Opintojaksolla on kaksi verkkotapaamista, joille osallistumista suositellaan. Poissaolijat tekevät korvaavan tehtävän.

ti 9.1.2024 klo 10.15-11.45 Aloitusluento
ma 12.2.2024 klo 12.15-14.45 Demo/workshop

Paikka

Ajankohdasta ja paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet 5 op.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen
• osaa arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät sekä valmentajan ja harjoitusympäristön vaikutuksen näihin
• osaa arvioida urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten välistä yhteyttä
• osaa selittää psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöitä
• osaa erotella erilaisia keinoja, joilla urheilijaa voi tukea vastoinkäymisten edessä

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

PsM, sertifioitu urheilupsykologi Anna Kilpinen

Arviointi

0-5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisuus

Opintojaksokohtainen kirjallisuus ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintojaksolle tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

17.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen