Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urheilijan syömishäiriöt 4 op, 23.10. – 13.12.2023, UEF

Aika

23.10. – 13.12.2023

Paikka

Ajankohdasta ja paikasta riippumaton etäopetus.

Esitiedot

Liikkujan ravitsemuksen perusteet 6 op. Urheilijan syömishäiriöt -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa analysoida keskeisimmät urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet, keskeisimmät syömishäiriöt ja niille altistavat tekijät sekä keinoja niiden tukemiseen
• osaa selittää urheiluympäristössä esiintyviä riskitekijöitä
• osaa analysoida oman ja muiden urheiluympäristössä toimivien henkilöiden toiminnan vaikutukset mahdollisessa syömishäiriöriskissä oleviin tai syömishäiriötä sairastaviin
• osaa erotella syömishäiriöaltisteet eri urheilulajeissa
• osaa luokitella syömishäiriötä sairastavalle urheilijalle tyypillistä ajattelua ja käyttäytymistä
• osaa arvioida toipumista tukevia asioita sekä omaa roolia syömishäiriötä sairastavan tukijana

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Titta Mehtänen ja TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maija Ristimäki.

Arviointi

0-5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää
kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisuus

Opintojaksokohtainen kirjallisuus ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintojaksolle tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

07.09.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen