Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

ENNAKKOTIEDOT, MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Perusopintokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

• Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
• Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
• Sosiaalityön käytäntö 1
• Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
• Tutkimusperustainen sosiaalityö 5 op

HUOM! Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi suorittaa rinnakkain. Tällöin on opiskelijan kuitenkin aina tarkistettava aineopintojen opintojakson kuvauksesta, onko opintojaksolle määritelty joitakin edeltäviä opintoja suoritettavaksi ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Aika

12.09.2024 – 31.05.2025

Opintojen aloitusinfo järjestetään keskiviikkona 11.9. klo 17-19.

Tuutoroinnin aikataulu syksyllä 2024:

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
1. Tuutorointi ke 25.9. klo 17-19
2. Tuutorointi ke 30.10. klo 17-19

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
1. Tuutorointi ke 13.11. klo 17-19
2. Tuutorointi keväällä 2025

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
1. tuutorointi ke 20.11. klo 17-19
2. tuutorointi ke 4.12. klo 17-19

Kevään 2025 tuutorointipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Aloitusinfo ja tuutorointi järjestetään etänä.

Tuutorina toimii Milla Rantakari (YTM, sosionomi AMK)

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Paikka

Verkko-opinnot.

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Tarkemmat suoritus- ja toteutustavat löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista sivun alareunassa olevien linkkien kautta.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 18.8.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Aikaisempien opintojen hyväksiluvut:

Hyväksiluku AMK sosionomi -tutkinnolla:

– Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op, YY00CS63-3009

– Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op, YY00CV19-3007

Hyväksiluku valmiilla yliopisto-tutkinnolla (kandi tai maisteri, alaa ei ole rajattu)

– Tutkimusperustainen sosiaalityö 5 op YY00DQ95-3002

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 425 euroa (sisältää 25 op)

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 200 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste, yht. 225 euroa

Yksittäisen opintojakson hinta:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + 12 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2024-2025 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

18.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset