Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaaliturvapolitiikka 5 op, verkko-opinnot, UEF, keväällä 2025

Kuvaus

ENNAKKOTIEDOT, MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Aika

20.01. – 28.04.2025

Luentotallenteet + oppimistehtävät. Oppimistehtävät Moodlessa.
Luentotallenteet saatavilla opintojakson Moodlessa luentojen jälkeen enintään lukukauden loppuun saakka.

Luentoaikataulu Kuopion kampuksella:
• 20.01.2025 9:15-12:00, tallenne tulee Moodleen
• 22.01.2025 9:15-12:00, tallenne tulee Moodleen
• 28.01.2025 9:15-12:00, tallenne tulee Moodleen
• 29.01.2025 9:15-12:00, tallenne tulee Moodleen
• 04.02.2025 9:15-12:00, tallenne tulee Moodleen

Tehtävien palautusten määräajat:
• 1. eräpäivä 24.2.2025
• 2. eräpäivä: 24.3.2025
• 3. eräpäivä: 28.4.2025

Tuutorointi järjestetään keväällä 2025, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Verkko-opinnot.

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Opintojakso linkittyy mm. seuraavien geneeristen taitojen oppimiseen • kestävyys ja vastuullisuus • kriittinen ajattelu • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Kouluttajat

Vastuuopettaja
Merja Tarvainen

Suoritustapa

Avoin yliopisto: Luentotallenteet + oppimistehtävät. Oppimistehtävät Moodlessa. Luentotallenteet saatavilla opintojakson Moodlessa luentojen jälkeen (ks. luentoaikataulu) enintään lukukauden loppuun saakka.

Arviointi

H-5

Kirjallisuus

Opintojakson lukemisto

Julkunen, Raija (2017). Muuttuvat hyvinvointivaltiot: eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina. SoPhi 150. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla avoimesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7146-5

Lisäksi ns. käsikirjamaisina lähdeteoksina:

– Mattila, Yrjö (toim.) 2017: Toimeentuloturva. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki.
TAI
– Havakka, P & Niemelä, M ja Uusitalo, H (toim.) 2017: Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki

Tietoa suositeltavasta lisälukemisesta saatavilla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

12.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kuuluu kokonaisuuteen