Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op, verkko-opinnot, UEF, syksy 2024

Kuvaus

ENNAKKOTIEDOT, MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Aika

12.09. – 31.12.2024

Toteutustapa: Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kokonaisuudessaan verkossa ilman kontaktiopetusta.

Halutessaan voi osallistua luennoille Kuopion kampuksella, aikataulu alla. Luentoja ei tallenneta.

12.9. klo 14:15-16:00
19.9. klo 14:15-16:00
26.9. klo 14:15-16:00
3.10. klo 14:15-16:00
10.10. klo 14:15-16:00
17.10. klo 14:15-16:00
24.10. klo 14:15-16:00
29.10. klo 14:15-16:00
5.11. klo 14:15-16:00

Tuutoroinnin aikataulu:

1. Tuutorointi ke 25.9. klo 17-19
2. Tuutorointi ke 30.10. klo 17-19

Paikka

Verkko-opinnot.

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Geneeriset taidot:

Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
Kriittinen ajattelu
Etiikka
Sisältö
Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Vastuuopettaja
Elisa Tiilikainen

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Arviointi

H-5

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Sosionomi AMK -tutkinnolla opintojakson saa hyväksiluetuksi kokonaan. Opintojakson hyväksilukua haetaan Pepissä ennen opintojakson alkamista.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 euroa / opintopiste.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

18.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kuuluu kokonaisuuteen